SPECIAAL  ONDERWIJS

Dit type onderwijs is gespecialiseerd op vier clusters:

Cluster 1
> Onderwijs voor Blinde en slechtziende kinderen

Cluster 2
> Onderwijs voor Dove en slechthorende kinderen en onderwijs voor kinderen met Ernstige Spraak-taalmoeilijkheden (ESM)

Cluster 3
> Onderwijs voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, langdurig zieke kinderen (Mytyl, Tyltyl, ZML en LZK) 

Cluster 4
> Onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen.

Op scholen voor speciaal onderwijs zijn de leerkrachten nog meer gespecialiseerd op het cluster van de school. De klassen zijn nog kleiner en meestal staat er naast de leerkracht een klassen assistent in de groep ter ondersteuning. Binnen de school is veelal een multidisciplinair team aanwezig om mee te denken en te ondersteunen bij de volledige ontwikkeling van de kinderen.

 

De Opvoedhulp s.romeijn@deopvoedhulp.nl