SAMENWERKINGSVERBAND

Wanneer een basisschool, regulier of SBO, vragen heeft over een leerling waar ze zelf niet goed het antwoord op weten, dan kunnen ze hulp vragen bij het SWV. Dit gaat altijd in overleg met ouders. Vanuit het SWV kan op allerlei gebied en door verschillende deskundigen hulp worden geboden. Zo kan er onderzoek worden gedaan naar gedrag, intelligentie of op didactisch gebied, er kan een ambulant begeleider meekijken in de klas en wanneer er andere zorg nodig is kan er op maat bekeken worden wat er nodig is. 

Vanaf 1 augustus 2014, zal het SWV ook de financiƫn krijgen voor leerlingen die nu nog met een rugzak (leerling gebonden financiering voor een van de 4 clusters) naar het regulier of speciaal basisonderwijs gaan. Er zal vanaf 1 augustus 2014 in eerste instantie een tussenfase zijn, waarin de kinderen die nu al extra zorg krijgen, dit behouden.

De ingang van de Wet op Passend Onderwijs zal er uiteindelijk toe leiden dat wanneer een leerling meer zorg nodig heeft dan door de school kan worden geboden, door minimaal twee deskundigen van het SWV wordt bekeken welke extra zorg deze leerling nodig heeft, wie die hulp kan bieden en of dat kan worden geboden binnen de huidige onderwijssetting.

 

De Opvoedhulp s.romeijn@deopvoedhulp.nl