SPECIAAL BASIS ONDERWIJS (SBO)

Wanneer een kind op een reguliere basisschool niet goed mee kan komen, dan kan het soms beter zijn om naar een school voor speciaal basisonderwijs over te stappen. Hier kan extra zorg geboden worden en er is meer tijd en aandacht voor de kinderen. De klassen zijn kleiner (ongeveer 15 leerlingen per groep), leerkrachten meer gespecialiseerd, er wordt onderwijs op maat geboden en veel extra ingezet op de basisvakken. Daarnaast wordt meer ingezet op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Veelal zijn er naast de leerkrachten ondersteuners in dienst als een orthopedagoog/psycholoog, maatschappelijk werkende en een logopedist.

 

De Opvoedhulp s.romeijn@deopvoedhulp.nl